QURANIN TƏLAVƏT VƏ TƏRCÜMƏSİ

:

Azərbaycan dilində Qurani Kərimin tərcüməsi ilə yanaşı ərəbcə təlavəti.

* Lütfən dinləmək üçün surələrdən birinin üzərində klik edin.

Çap